Search or download backyard burning data
Advisory Date Eugene Spfd & UGB Oakridge Florence Coastal Lane Co. Elsewhere in Lane Co.
10/17/2017 Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
10/16/2017 Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
10/15/2017 Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
10/14/2017 Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
Prohibited Allowed
8 am - 5 pm
Allowed
8 am - 5 pm
10/13/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/12/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/11/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/10/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/09/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/08/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/07/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/06/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/05/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/04/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/03/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/02/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
10/01/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/30/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/29/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/28/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/27/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/26/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/25/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/24/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/23/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/22/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/21/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/20/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/19/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/18/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/17/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/16/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/15/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/14/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/13/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/12/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/11/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/10/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/09/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/08/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/07/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/06/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/05/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/04/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/03/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/02/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
09/01/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/31/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/30/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/29/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/28/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/27/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/26/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/25/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/24/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/23/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/22/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/21/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/20/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/19/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/18/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/17/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/16/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/15/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/14/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/13/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/12/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/11/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/10/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/09/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/08/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/07/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/06/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/05/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/04/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/03/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/02/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
08/01/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/31/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/30/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/29/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/28/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/27/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/26/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/25/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/24/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/23/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/22/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/21/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/20/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/19/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/18/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/17/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/16/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/15/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/14/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/13/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/12/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited
07/11/2017 Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited